Textown Games

#TexTown

Wij ontwerpen,
ontwikkelen, onderzoeken
en implementeren

Scroll

Van ontwerp
tot implementatie

Bij ons kan je terecht voor verschillende onderdelen als het gaat om serious games. Wij kunnen organisatie’s meenemen in het complete proces dat begint bij het analyseren en afgesloten wordt met een evaluatie. Maar je kan ook terecht bij ons voor alle stappen in het proces naar een serious game. Het analyseren, ontwerpen, ontwikkelen, onderzoeken, implementeren en het evalueren zijn ook fases waar we apart op kunnen invliegen.
ontwerpfase-online

Het ontwerpen van een serious game

De ontwerpfase

De ontwerpfase is de eerste fases die we tegenkomen bij het ontwikkelen van een serious game. Binnen deze fase komen er een aantal zaken aan bod die nodig zijn om een sluitend ontwerp te kunnen maken voor de doelgroep voor ogen. Onderdelen die wij binnen de ontwerpfase vinden vallen hebben niet alleen te maken met de esthetische kant. Het ontwerp van een serious game kan bijvoorbeeld ook te maken hebben met welke mechanieken je gaat gebruikt, in welke omgeving de serious game gespeeld gaat worden en hoe een scoringsysteem toegepast kan worden in het totaalplaatje. Wij maken tijdens de ontwerpfase gebruik van verschillende specialisaties, zowel van binnen als buiten onze organisatie.
ontwikkelfase-online

Het ontwikkelen van serious games

Ontwikkelingsfase

De ontwikkelingsfase is de fase waarin we de serious game gaan ontwikkelen. Tijdens de voorgaande fase zijn er meerdere onderdelen beschreven en uitgetekend in het ontwerpdocument dat is opgeleverd in de ontwerpfase. Naast datgene dat beschreven staat in het ontwerpdocument zal er in de ontwikkelingsfase ook gekeken worden naar de uiteindelijke hardware waarvoor ontwikkeld moet worden. Deze hardware moet het liefst wel aansluiten bij de specificaties die vaak vanuit een ontwikkelingsfase als grens dienen. Het ontwikkelen doen wij in een iteratief proces waardoor wij telkens in kleine delen de serious game verder ontwikkelen met elkaar. In de ontwikkelingsfase zitten doorgaans kleine en grote testfases die wij met de doelgroep doorlopen.
onderzoek

Het onderzoeken van serious games

Onderzoeksfase

De onderzoeksfase loopt niet altijd synchroon met de andere benoemde fases. Voordat we beginnen aan een serious game word er vaak al in een vroeg stadium een doelgroeponderzoek gedaan. Hieruit komen verschillende inzichten en conclusies die meegenomen worden in de ontwerpkeuzes die gemaakt moeten worden in deze fase. Naast het doelgroeponderzoek zijn er verschillende andere onderzoeken die we tijdens en na het produceren van een serious game kunnen uitvoeren. Alle onderzoeken die we uitvoeren gebeuren samen met onze partners. Dit kunnen medewerkers zijn vanuit de opdrachtgever, maar ook lectoren, professoren of andere onderzoeksgroepen vanuit onze partners ROC van Twente, Saxion Hogescholen of Universtiteit Twente.
implementatie-inzet

Het implementeren van serious games

Implementatiefase

De implementatiefase is de laatste fase, en ook meteen de meest ingewikkelde. Er is inmiddels een serious game en er is een goede conclusie vanuit de onderzoeksfase, maar dan? Om een serious game binnen een organisatie of doelgroep te implementeren zijn er veel aspecten waar rekening mee gehouden moet worden. Denk hierbij aan draagvlak, communicatie en het mee kunnen ontwikkelen aan het eindproduct. Veel van deze aspecten zijn tijdens voorgaande fases al aan het licht gekomen en meegenomen tijdens de productie, waardoor er een makkelijker te implementeren serious game is ontstaan. Wij werken in deze fase samen implementatie specialisten en medewerkers van de opdrachtgever om te bepalen waar, wanneer en hoe deze serious game de beste landing kan krijgen binnen de organisatie en/of doelgroep.