Textown Games

Autotheorie game;
Een autotheorie
game voor jongeren
met een beperking

  • Partner(s): Aveleijn
Scrol

Autotheorie in een innovatie jasje gestoken


Het idee dat jongeren met een verstandelijke beperking sneller en beter de autotheorie zouden kunnen doorlopen middels het oefenen met een game was de vraag bij aanvang van dir project. Na een onderzoek binnen de doelgroep bleek al snel dat er vanuit de respondenten dat er een behoefte was het om op een andere manier deze verplichte lesstof te ondergaan. Samen met Aveleijn zijn we het veld in gegaan om te onderzoeken welke aansluiting we zouden moeten hebben binnen dit domein.
Autotheorie-game-inzet3
Autotheorie-game-inzet2
Autotheorie-game-inzet1
logo-aveleijn
Naast het onderzoek hebben we een experimenteel prototype gebouwd dat volledig speelbaar is en voor een grootschalige test ingezet kan worden. Door samen met de doelgroep, zorgprofessionals en gedragswetenschappers te ontwikkelen is er een goede toepassing ontstaan die op verschillende manieren kennis kan bijbrengen en kan uitvragen in de vorm van bijvoorbeeld een ‘examen’. In het project zelf kwamen we er achter dat als de oefenstof en het examen geen aansluiting zou hebben, het een game zou blijven die naast de reguliere lesstof zou moeten bestaan en niet ter vervanging.

Door een verloren testjaar wegens Covid-19 is dit project voorlopig gestaakt, daarnaast zijn er gesprekken om te kijken of het een onderdeel kan worden van een groter platform dat reeds bestaat binnen het LVB domein.

7-trainer-quiz-vragen
8-trainer-quiz-vragen
9-garage-modellen
10-garage-lak-aanpassen
11-garage-velgen
Volgend project
Vorig project